Завдання методичної роботи
Середа, 28 березня 2012, 16:51

 

Методична робота включає взаємопов’язані та взаємодіючі елементи, які відповідають   завданням, що стоять перед школою. Вона реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і через нетрадиційні форми.

Ведучою серед колективних форм з підвищення професійної майстерності педагогів є робота  методичних обєднань. У школі їх шість:

 • вчителів початкових класів (керівник  Сохацька Г.М.);
 • вчителів трудового  навчання, математики та  креслення (керівник Шимко Н.М.);
 • вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Шевчук І.М.);
 • вчителів естетично-оздоровчого циклу (керівник Маковійчук Н.І.);
 • вихователів (керівник Пацурківський А.С.);
 • класних керівників(керівник Гнатюк Ф.В.).

Саме для забезпечення системності, постійності, удосконалення професійної майстерності кожного педагога діють методичні об’єднання педагогів.

Згідно з планом роботи методичних об’єднань педагоги працювали над розробкою і впровадженням в практичну діяльність різних питань, які носять корекційно-розвитковий напрямок, займались пошуком ефективних шляхів формування соціальних компетентностей дітей з особливими освітніми потребами.

В  2017 році їх робота була спланована і спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, вихователя. Зусилля були направлені на надання реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні професійної майстерності, створення в колективі творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку ефективних технологій педагогічної праці,  творчому впровадженню в практику роботи інновацій. Бо саме такий підхід сприяє оптимізації навчально-виховного, корекційно-розвиткового процесу в школі.    Зріс рівень педагогічної майстерності вчителів, вихователів. У цьому певну роль відіграла система роботи, сконцентрована навколо методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами, створення умов для її розвитку згідно з пізнавальними можливостями, індивідуальними особливостями, здібностями, потребами на основі соціальної компетентності», рішення педради: протокол №1 від 30.08.2017. Питання підвищення педагогічної майстерності вчителів та вихователів  було ключовим в методичній роботі.

Керівництво та контроль за самоосвітою педагогів здійснює адміністрація школи. Це:

 • систематичне роз`яснення ролі самоосвітньої роботи, організація виступів вчителів та вихователів з питань обміну досвідом роботи;
 • індивідуальні бесіди  з вчителями та вихователями про основні напрямки самоосвіти;
 • спільне обговорення на засіданнях педрад, методичних об"єднань складних розділів і тем  програм з математики, трудового навчання,   географії, основ правознавства, тощо. А також розробка окремих рекомендацій з метою підвищення  результативності уроків;
 • надання допомоги вчителям в узагальненні їхнього досвіду, підготовці доповідей з проблем навчання, виховання, корекції вад дітей.
 • проведення індивідуальних та групових консультацій і семінарів з питань олігофренопсихології та олігофренопедагогіки;
 • заслуховування звітів вчителів та вихователів з питань самоосвітньої роботи на засіданнях атестаційної комісії, методичних об’єднань, нарадах при директорі, засіданнях педради;
 • стимулювання  педагогів до здобуття дефектологічної освіти.     

 У 2017 році здобували другу вищу, дефектологічну, освіту в Кам`янець-Подільському національному університеті педагоги: Молода О.О., Катапська Ж.С., Герман С.Я. 

Згідно з планом методичної роботи школи, графіком проведення відкритих уроків на I семестр 2017/2018 навчального року, в період з 20.11.2017 по 23.11.2017 пройшов методичний тиждень.

Протягом тижня проведено 5 відкритих уроків, 2 відкритих самопідготовки, засідання методичних об’єднань.

Всі уроки та самопідготовки проведені на належному методичному рівні. Педагоги показали вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями в поєднанні з інтерактивними методами.

Творчим підходом відзначились уроки Сохацької Г.М. (майстер-клас для вчителів початкої школи - урок математики у 4 класі), Букарчук І.Г. (урок трудового навчання у 6 класі), Іліщук М.О. (урок фізики у 8-А класі), Білецької М.В. (урок математики у 2 класі), Гуйванюк Н.В. (урок української мови у 3-А класі).

Якісну підготовку домашніх завдань засвідчила відкрита самопідготовка у Голика О.В. Під час проведення самопідготовки Чорним Б.І. не вистачало взаємодії вихователя з учнями та чіткого інструктажу з питань організації і проведення самостійної роботи.

Так:

- вчитель початкових класів Сохацька Г.М. в доступній та захоплюючій формі – уроці-подорожі по визначних історичних місцях міста Чернівці розширювала та поглиблювала знання учнів 4 класу з математики. Урок проведено на високому професійному рівні. Діти вчилися розуміти, пояснювати математичні терміни, пов’язані з темою уроку, знають склад числа, десятковий склад числа, оперують діями додавання та віднімання в межах 1000, володіють усним обчисленням, програмовим матеріалом з геометрії. Учні подорожують, не помічаючи, як вирішують проблемні завдання з математики. Під час уроку постійно присутній діалог учитель – учень, учень – учитель, чим і контролюється увага учнів та ступінь зрозумілості викладеного матеріалу. На уроці створено оптимальні умови для пізнавального, інтелектуального розвитку учнів та їх національно-патріотичного виховання;

- урок трудового навчання у 6 класі (вчитель Букарчук І.Г.) проведено у національно-патріотичному дусі. Іванна Григорівна на основі пам’ятної дати Дня Гідності і свободи та власними віршованими рядками про війну на сході України забезпечила чуттєве сприймання нового матеріалу, викликала в учнів мотивацію для пошиття Державного Прапора України. Діти набували вмінь і навичок роботи з ножицями, голкою, праскою, швейною машиною, вчилися економити тканину при розкроюванні, розвивали усне зв’язне мовлення, логічно висловлювали власні думки. Діти з цікавістю активно працювали протягом уроку. Вчителю вдалося створити сприятливу емоційно-психологічну атмосферу на уроці, активізувати діяльність як окремого учня так і в цілому класу; ввічливому ставленню один до одного, вмінню слухати думку товариша, працювати в колективі;

- у 3-А класі Гуйванюк Н.В. був проведений відкритий урок з української мови «Слова-назви ознак предметів. Роль прикметників у мовленні. Розпізнавання між іншими частинами мови». Основною метою уроку було формування в учнів вміння розпізнавати слова-назви ознак предметів серед інших частин мови, ставити до них запитання, виробляти навички правильного каліграфічного письма, звуковимови, давати повні, чіткі відповіді. Виховувати почуття відповідальності, бажання допомагати, любов до природи. На уроці створено оптимальні умови для інтелектуального та емоційного розвитку учнів. Вчителька активно використовує сучасні педагогічні технології, віддаючи перевагу створенню «ситуації успіху», що значно полегшує учням засвоєння програмового матеріалу;

- учителем 2 класу Білецькою М.В. було проведено урок-казку з математики «Утворення і склад числа 20. Розв’язування прикладів і задач. Креслення відрізка». На цьому уроці удосконалювались навички лічби учнів в межах 20, формувались знання про утворення і склад числа 20, закріплювались вміння розв’язувати приклади  і задачі. Під час уроку вчитель корегувала увагу, пам’ять, сприймання, мислення, математичне мовлення учнів, розвивала дрібну моторику пальців рук, постійно створювала проблемні ігрові ситуації, що сприяло якісному засвоєнню навчального матеріалу з математики; 

 - відкритий урок з фізики та хімії в побуті у 8-А класі за темою «Явище інерції», який провела Іліщук Марія Олексіївна, сприяв формуванню в учнів практично-необхідних знань, умінь та навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності і, основне – формуванню умінь вчитися та здобувати знання. Зміст теми викладається цікаво, доступно, з наукових позицій, використовуються досліди, як докази явища інерції. Навчальний матеріал узагальнюється в процесі самостійної роботи, яка носить творчий характер; 

- відкрита самопідготовка, яку провів Чорний Б.І., складена згідно з методичними вимогами, основні етапи якої висвітлено на презентації, але  відзначається недопрацюванням вихователя щодо організаційно-дисциплінарних вимог у підготовчому етапі самопідготовки, недостатньої взаємодії вихователя з учнями та чіткого інструктажу з питань організації і проведення самостійної роботи учнів 9-Б класу;

- відкрита самопідготовка у 6-А класі під керівництвом Голика О.В. проведена методично грамотно, з використанням інтерактивних технологій, технічних засобів навчання, різних форм та методів виховання та розвитку самостійності та самоконтролю в учнів. Дотримано основного дидактичного правила при виконанні письмових домашніх завдань – спочатку повторено теоретичний матеріал, тільки тоді виконано відповідні вправи. Створено оптимальні умови здорового навантаження учнів, дотримано охоронно-педагогічного режиму.

11.10.2017 року вчитель української мови Бабюк Р.І. провела відкритий урок з української літератури у 5-Б класі. Протягом уроку вчителька розширила знання учнів про національні та державні символи України, докладно ознайомила із історією і значенням Державного Герба України, про який йшлося в оповіданні, що вивчали учні. Урок заслуговує високої оцінки. Всі етапи уроку чітко відрегламентовані, витримані в часі, продумано послідовність, образність, виразність викладу нового матеріалу. Всі учні задіяні в процесі уроку та якісно засвоїли тему уроку.

На виконання плану роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 12.10.2017 у закладі проведено практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації ІППОЧО – вихователів шкіл-інтернатів області під керівництвом методиста Волошин С.З

Згідно з планом роботи, гостей привітав директор школи І.І. Коропецький і презентував діяльність закладу щодо досягнень у сфері навчально-виховного та корекційно-розвиткового процесу, матеріально-технічного забезпечення.

Слухачі курсів мали можливість бути учасниками спортивної години «Веселі старти», яку проводив педагог Остафійчук М.І. та фольклорно-етнографічного свята «Кемпінгська галушка» за участі гуртка “Креатив”, учнів 5-9 класів, яке підготували педагог-організатор Катапська Ж.С., керівник гуртка художньої самодіяльності Маковійчук Н.І.

У ході обміну досвідом слухачі курсів дали високу оцінку роботі педагогічного колективу, підкреслили професіоналізм педагогів Остафійчука М.І., Катапської Ж.С., Маковійчук Н.І., Ганевич С.М., Скакун О.Ф., Скакуна С.Д., Бабюк Р.І., Білецької М.В., Сандюка О.М., Вівсяника М.В., Норіци О.В., Шимко Н.М., Іліщук М.О., Герчика І.І., високий рівень організованості і взаємодопомоги.

18.10.2017 вчителем української мови Голик У.Б. проведено відкритий урок з української мови у 5-А класі. Урок відзначається чіткістю, логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, які оптимально витримані за часом, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю. Впродовж уроку простежується методика формування пізнавальної активності учнів, творчий підхід до організації навчальної діяльності школярів. Урок ефективний. Активна робота учнів на уроці дозволяє зробити висновок про те, що матеріал з теми добре засвоєний.

28.11.2017 у школі відбулося засідання гуртка «Рукотворне диво» під керівництвом вихователя Бурик Марії Дмитрівни.

Згідно із планом роботи гуртка, учні виготовляли український віночок з кольорового паперу. Насиченою, різноманітною, цікавою була робота вихователя з учнями.

Чуттєве сприймання нового матеріалу вихователь забезпечила, використовуючи набуті учнями знання про державні та народні символи України, пам’ятними датами про героїв Небесної сотні та жертв голодомору.

Використані педагогом технічні засоби навчання, яскраві приклади, порівняння, інструкційні картки, організована проблемно-пошукова діяльність, тематичні загадки підвищували пізнавальний інтерес, формували бажання дітей до співпраці та дали позитивний результат – всі учні якісно виконали практичну самостійну роботу – виготовили квіточки для віночка, як символу пам’яті.

30.11.2017 вихователем Семиргою Я.Ф. з учнями 3-А класу проведено відкритий виховний захід Свято осені. Вихователь методично грамотно провела свято, в яке окрім учнів 3-А класу залучила всіх присутніх у залі, що сприяло розвитку пізнавальної діяльності учнів, викликало інтерес та бажання бути активними учасниками святкового дійства.

Традиційно, 06.12.2017 під керівництвом вчителя фізичної культури Якімчук Т.Б., за участю педагогів  та випускників школи, з учнями 5-9 класів було проведено спортивні змагання «Козацькі забави» до Дня Збройних Сил України.

Розпочалося свято вітальними словами вчителя фізичної культури Якімчук Т.Б. та  врученням подарунків для педагогів школи, учасників команд. Учні школи під керівництвом Черлінки Л.В. та Баран М.М. виготовили святкові вітальні листівки.

Тетяна Борисівна зі словами: «Дорогі захисники України! Знайте, ми тримаємо за Вас кулаки. Пам’ятайте, Ви – наші Герої! Нехай Ваші прізвища будуть всім відомі, кожного з Вас ми хочемо знати і дякувати за те, що стоїте на варті безпеки і миру в Україні, жертвуєте найдорожчим життям, за нас. Герої наші, дорогі захисники, ми пам’ятаємо Вас! Тому дівчата, навіть на війні, хочуть стати Вам опорою, підтримкою, розрадою, допомогою!!!  Ні одна дитина не хоче бути без батька, ні одна дружина не хоче залишатися без свого коханого чоловіка, ні одна мама не хоче втрачати свого сина…»,  – згадала воїнів АТО, для яких у виконанні вихователя Молдован А.І. звучала пісня «Дівчата».

Основною метою проведених змагань було виховання патріотичних почуттів, дружби та взаємоповаги один до одного, взаєморозуміння.

За результатами змагань, І місце отримала команда «Гарячі перці», ІІ місце розділили команди «Стріла» та «Капітошки». Команда-переможець отримала кубок, присвячений Дню Збройних Сил України 2017. Також для всіх чоловіків школи та вболівальників звучали пісні-подарунки у виконанні Молдован А.І. та гостей свята, а за сумісництвом журі – студентів БДМУ.
Директор школи Коропецький Іван Іванович нагородив переможців дипломами та кубком.

Представникам змагань та їх уболівальникам дуже сподобалися різноманітні та оригінальні, досконало продумані естафети. Педагогічний та шкільний колективи отримали незабутні враження та позитивні емоції від проведеного свята.
19.12.2017 у відбулося святкове дійство «Вогники доброти» з нагоди Дня Святого Миколая.

Свято розпочалося із урочистого привітання до дітей і подяки спонсорам директора школи І.І. Коропецького та вітальних слів запрошених гостей, які принесли дітям щирі подарунки: Богатирця Ігоря Миколайовича – заступника голови Чернівецької облдержадміністрації (телевізор), Білявської Мар’яни Романівни – ТОВ «Олбі-Рос Корона» (новорічні подарунки), Кушнір Лесі Василівни – мале приватне підприємство Kalenchuk Clinik, стоматологічний центр (пральна машина-автомат), Плахути Олени Іванівни – директора акціонерного товариство «Імпульс»(м’які крісла), Сивака Сергія Леонтійовича – Управління ДСНС України у Чернівецькій області (солодощі), Власюка Павла Вікторовича – Управління ДСНС України у Чернівецькій області (солодощі), Костинюка Василя Артемоновича – директора автосервісу Прут-Авто (спортивний інвентар), Танкевича Сабіра Сабіровича – директора Вікна стиль (сертифікат на 50000 гривень), ФОП Чоботар (солодощі та канцтовари).

Діти із нетерпінням чекали  свята Миколая. Разом із педагогами: Катапською Ж.С., Маковійчук Н.І., Скакун О.Ф., Ганевич С.М., Букарчук І.Г., Норіцею О.В., Остафійчуком М.І., Молдован А.І. підготували святкове дійство «Вогники доброти».

В ошатній актовій залі, прикрашеній дитячими вишивками, відбувалася справжня казка. Серед цікавих сніжних декорацій запалювали вогники добра ангелята, танцювала віхола із своїми сніжинками, діти з мамою чекали святого Миколая. Лунали пісні і молитва. Величною була поява самого святого Миколая. Він ішов через зал, у якому світили вогники добрих і люблячих дитячих сердець. Всі із захопленням аплодували справжнім артистам.

Важливу роль у системі методичної роботи в школі посідає взаємовідвідування уроків, самопідготовок, виховних заходів. На перше місце виступають відвідування уроків колег із власної ініціативи педагога та з ініціативи адміністрації. Як показують спостереження, таке відвідування приносить користь і найвагомішу, коли спостереження за навчально-виховним процесом проводиться за заданою програмою. Необхідність відвідування обов’язково вмотивовується.

Впроваджуються в роботу з дітьми інноваційні технології,  використовуються  нетрадиційні  форми  роботи.

У  2017  році видано накази, що стосуються організації та здійснення методичної роботи  в школі:

 • Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи при ІППОЧО у 2017 році (№ 220 від 13.01.2017)
 • Про проведення днів математики у школі(№ 40 від 30.01.2017)
 • Про підсумки проведення декади математики в школі (№47 від 10.02.2017);
 • Про проведення Шевченківських днів у школі (№70 від 09.03.2017);
 • Про підсумки проведення Шевченківських днів у школі (№ 86 від 17.03.2017);
 • Про стан виконання начальних планів і програм на кінець 2016/2017 навчального року (№156 від 05.05.2017);
 • Про стан ведення учнівських зошитів з української мови і літератури (№147 від 04.05.2017);
 • Про підсумки методичної роботи у 2016/2017 навчальному році (№180 від 25.05.2017).
 • Про затвердження положень щодо організації та здійснення методичної роботи (№ 309 від 08.09.2017);
 • Про організацію наставництва (№313 від 11.09.2017);
 • Про організацію роботи методичної служби в 2017/2018 навчальному році (№247 від 16.08.2017);
 • Про результати діагностичних контрольних робіт з української мови та математики, рівня володіння навичками правильного читання учнів 5-А, 5-Б класів (№335 від 29.09.2017);
 • Про проведення практичних занять для слухачів курсів ІППОЧО (№333 від 26.09.2017);
 • Про підсумки проведення в школі тижня фізичної культури і здоров’я (№337 від 02.10.2017);
 • Про проведення в школі тижня «Наше місто» (№339 від 02.10.2017);
 • Про затвердження графіка відритих уроків, відкритих заходів (№322 від 15.09.2017);
 • Про стан викладання предметів «Основи християнської етики», «Я у світі» (№351 від 12.10.2017);
 • Про підсумки проведення в школі тижня «Наше місто» (№346 від 09.10.2017);
 • Про підсумки проведення практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації  при ІППОЧО – вихователів шкіл-інтернатів області (№352 від 12.10.2017);
 • Про стан ведення учнівських зошитів з української мови та математики у 1-9 класах (№374 від 30.10.2017);
 • Про проведення Днів української мови та писемності в школі (№ 376 від 06.11.2017);
 • Про підсумки проведення Декади української мови та писемності (№386 від 17.11.2017);
 • Про затвердження рекомендацій щодо роботи з першокласниками в період адаптації, схвалених методичною радою (№ 395 від 23.11.2017);
 • Про проведення у школі методичного тижня (№390 від 20.11.2017);
 • Про підсумки проведення методичного тижня (№396 від 23.11.2017);
 • Про порядок закінчення І семестру 2017/2018 навчального року (№413 від 07.12.2017);
 • Про підсумки навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи в перших класах на кінець першого семестру 2017/2018 навчального року (№429 від 26.12.2017);
 • Про стан виконання начальних програм на кінець І семестру 2017/2018 навчального року (№430 від 26.12.2017);
 • Про підсумки виконання плану-графіка курсової перепідготовки педагогів у  2017 році (№ 425  від 22.12.2017);
 • Про підсумки проведення методичної роботи у І семестрі 2017/2018 навчального року (№440 від 29.12.2017);
 • Про перевірку сформованості навичок правильного читання в учнів 5-9 класів за І семестр 2017/2018 навчального року (№426 від 22.12.2017);
 • Про рівень навчальних досягнень учнів на кінець І семестру 2017/2018 навчального року (№436 від 28.12.2017).

 

 
Банер

Національна гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

Опитування

Ваш улюблений шкільний предмет