Основні напрямки роботи служби PDF

 

  • соціального педагога

- перевірка відвідуваності занять учнями;

- складання соціального паспорту сімей, класів, школи;

- профілактичні бесіди з «важкими» учнями та їх батьками;

- участь в роботі ради профілактики, адміністративних співбесідах, педрадах з питань роботи з батьками;

- взаємодія з органами;

- розвиток індивідуальних здібностей учнів;

- надання психологічної допомоги і підтримки учням.

  • практичного психолога

- надає допомогу дитині в кризових ситуаціях. Важливо знайти шляхи, варіанти виходу з кризи, підтримати у важкий час;

- аналізує стан соціально-психологічного виховання в різних соціальних сферах, що оточують дитину і впливають на неї;

- направляє діяльність учнів на самовиховання, самонавчання, вміння самостійно організовувати своє життя і вчинки;

- координує і об’єднує роботу різних спеціалістів, організацій, що вирішують проблеми дітей, мають відношення до стану їх кризи, захисту їх справ;

- охороняє і захищає особистість, її права і інтереси;

- створює умови для безпечного, комфортного і творчого життя дітей;

- організовує соціально-психологічну і правову консультацію для дітей, педагогів, батьків;

- вирішує конфлікти ситуацій між учнями, педагогами, батьками;

- сприяє здоровому способу життя колективу, кожного його члена.

Принципи роботи служби

Доступність – можливість отримати допомогу для всіх, хто її потребує;

Своєчасність – включення служби в роботу на самих ранніх стадіях.

Індивідуалізація – індивідуальний підхід при якому слід враховувати рівень інтелекту, стан здоров’я, освітній рівень, особливості особистості, соціальний стан.

Комплексність – психологічне вивчення особистості, корекція, підвищення рівня освіченості, відновлення соціального статусу.

Ефективність – відновлення особистості дитини, активне включення її в життя.

Наступність – єдина форма, етапність, безперервність, зворотній зв'язок.

Багатофункціональність – виконання комплексу різноманітних заходів з охорони і захисту прав особистості членів колективу школи.

Інтеграція – отримана інформація повинна акумулюватися в замкнену систему, що забезпечує повне збереження таємниці і анонімність респондентів.

Оперативність – швидке вирішення чи профілактика проблеми і протиріч в колективі школи, у даної особистості.

Репрезентативність – представництво у всіх соціальних групах учнів і врахування їх інтересів.

Адаптація – орієнтація на рухливість, відсутність інертності і швидке пристосування до змін зовнішнього соціального середовища, якостей особистості, колективу.

 

 
Банер

Національна гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

Опитування

Ваш улюблений шкільний предмет