ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF

3.1. Школа-інтернат планує свою роботу самостійно, керуючись законодавчими та нормативними документами з питань навчання, виховання, корекційно-відновлювальної роботи та у відповідності до перспективного та річного планування.

        3.2. Освітній процес у школі-інтернаті здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

      У робочому навчальному плані конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

       Індивідуалізація і диференціація навчання у школі-інтернаті забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

3.3.         Робочі навчальні плани затверджуються Департаментом.

3.4.              Школа-інтернат забезпечує відповідність рівня базової загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.5.  Школа-інтернат працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.6. Школа-інтернат обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки, та інших особливостей організації освітнього процесу. Освітній та корекційно-розвитковий процеси здійснюється за денною формою навчання з цілодобовим перебуванням вихованців  у школі-інтернаті.

       Початкова школа (підготовчий 1-4 класи) - 1-й ступінь, основна школа (5-9(10) класи) - 2-й ступінь. Термін навчання - дев'ять (десять) років. В основній школі навчальні предмети ведуть вчителі-предметники. В школі здійснюється диференційоване навчання учнів за спеціальними програмами для дітей з більшими /І-відділення/ і меншими /II-відділення/ пізнавальними можливостями. За рішенням педагогічної ради школи учні можуть переводитись з одного відділення в інше відповідно до їх розвитку, досягнутого в процесі корекції вад, навчання та виховання. На основі психолого-медико-педагогічної комісії і на підставі рішення обласної психолого-медико-педагогічної консультації окремі учні можуть бути переведені в інший тип школи або виведені в систему соціального забезпечення. Учні підготовчого, 1 -8 класів переводяться в наступні класи у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України. В основі вирішення питання про перевід учнів в наступні класи лежить принцип гуманізації освіти.

3.7. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють адміністрація закладу може надавати дозвіл учням (вихованцям), які навчаються у школі-інтернаті, проживати у своїх сім'ях.

3.8. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні (вихованці) на період канікул, у вихідні та святкові дні виїжджають додому у супроводі дорослих.

3.9. Школа-інтернат комплектується дітьми, що мають вади в розумовому та фізичному розвитку, за направленням Департаменту та на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації. При прийомі учнів до підготовчого та 1 класу допускається перевищення на 1-2 роки вікових норм.

3.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів (вихованців) встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

3.11.  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

       3.12. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у строки, встановлені Міністерством освіти і науки  України, але не пізніше 1 червня наступного року.

3.13. У разі виникнення екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи школи-інтернату, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.15. Тривалість уроків у школі-інтернаті становить: у підготовчому, перших класах – 35 хвилин, других-четвертих класах – 40 хвилин, п’ятих дев’ятих (10)– 45 хвилин.

 Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом та державної санітарно-епідеміологічної служби.

  Обов'язковою складовою частиною уроку є фізкультпауза. У системі освітньої, корекційно-розвиткової роботи проводяться спеціальні логопедичні заняття, уроки ритміки, лікувальної фізкультури для виправлення порушень фізичного розвитку та моторики згідно з навчальними планами, програмами і розкладом уроків. Розклад уроків, корекційних занять складається з урахуванням санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором школи.

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку - не менше 30 хвилин.

3.17. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі-інтернаті проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів (вихованців) та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.18. Відволікання учнів (вихованців) за рахунок навчального часу до виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом, забороняється крім випадків, передбачених законодавством України.

3.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів (вихованців).

3.21. Оцінювання знань, умінь, навичок учнів здійснюється за 12-ти бальною системою навчання. Оцінки в балах виставляються за роботу на уроці, за рівень засвоєння програмової теми, за семестри. Річні оцінки виставляються обов'язково.

3.22. У випадках, коли учні мають ускладнені форми розумової відсталості: дисграфію, дислексію, акалькулію, і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії приймає рішення про переведення їх на навчання за індивідуальним планом. Подальше навчання оцінюється відповідно до їхньої успішності.

3.23. Після закінчення навчання у школі-інтернаті учні одержують документ про освіту зразка, встановленого законодавством України.

 

Календар

Березень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Банер

Національна гаряча лінія

Опитування

Ваш улюблений шкільний предмет