II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ PDF

2.1. Комунальний заклад "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4" -  заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно-розвиткову роботу використовуючи потенціал компенсаторно-корекційних можливостей, забезпечення тих знань, умінь та навичок, які уможливлюють нормальне життя в соціумі дітям з особливими освітніми потребами.

2.2.   Головними завданнями школи-інтернату є:

2.2.1. забезпечення реалізації права на здобуття базової загальної середньої освіти;

2.2.2. виховання громадянина України;

2.2.3. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

2.2.4. виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

2.2.5. розвиток особистості учнів (вихованців), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

2.2.6. реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

2.2.7. виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

2.2.8. створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

2.2.9. забезпечення розвитку психічних функцій, сенсорних систем, збереження і зміцнення фізичного розвитку здоров'я дітей;

2.2.10. забезпечення змістовної і методичної наступності на різних ступенях навчання;

2.2.11. створення необхідних умов для розвитку особистості дитини з максимальним використанням її потенціальних можливостей.

        2.3. Школа-інтернат в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради, рішеннями Чернівецької обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

2.4.Школа-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

2.5. Школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

2.5.1. безпечні умови освітнього, корекційно-відновлювального процесів

2.5.2. дотримання державних стандартів освіти;

2.5.3. дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, в тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

2.5.4. дотримання фінансової дисципліни;

2.5.5. реалізацію головних завдань, визначених Законами України ,,Про освіту", „Про загальну освіту", Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

        2.6.  У школі-інтернаті визначена українська мова навчання.

        2.7.  Школа-інтернат має право:

        2.7.1. визначати форми і методи освітнього та корекційно-розвиткового процесів;

2.7.2.  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

2.7.3. в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

2.7.4. спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними   інститутами  та  центрами   проводити  науково-дослідну, експериментальну пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

2.7.5. використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

2.7.6. отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади , юридичних і фізичних осіб;

2.7.7. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

2.7.8.  розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

2.7.9. організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

2.7.10. створювати структурні підрозділи, за погодженням з Засновником, формувати штатний розпис;

2.7.11. запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних контрактних умовах;

2.7.12. відкривати дитячий пришкільний оздоровчий табір;

2.7.13. встановлювати зразки шкільної форми для учнів (вихованців).

2.8.   В школі-інтернаті функціонують:

2.8.1. методичне об'єднання вчителів підготовчого, 1-4 класів та логопедів;

2.8.2. методичне об'єднання вихователів;

2.8.3. методичне об'єднання вчителів трудового навчання, математики;

2.8.4. методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

        2.8.5. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється лікарем і медичними сестрами школи-інтернату, які несуть персональну відповідальність за здоров’я та фізичний розвиток дітей, проведення реабілітаційних , профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму і якості харчування вихованців, дозування їх фізичного та розумового навантаження, оздоровлення.

       2.8.6. Взаємовідносини школи-інтернату з юридичними і фізичними особами визначаються законодавством України та угодами, що укладені між ними.

 

Календар

Березень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Банер

Національна гаряча лінія

Опитування

Ваш улюблений шкільний предмет